• Luật Trần Gia
  • VP Công chứng Trần Gia
  • Bất động sản

Lĩnh vực khác

Trợ cấp hiệu quả công việc có được tính đóng bảo hiểm xã hội
Trong hợp đồng lao động của tôi với công ty có ghi mức lương chính là 8.000.000 đồng, mục thỏa thuận khác ghi "Người lao động được hưởng trợ cấp hiệu quả công việc hàng tháng (nếu có), mức trợ cấp là 3.000.000 đồng/tháng....
Điều chỉnh ngày tháng sinh trên sổ bảo hiểm xã hội
Công ty của tôi có 1 trường hợp người lao động đã tham gia BHXH ở tỉnh khác và nay có nguyện vọng nghỉ việc. Công ty làm thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động nhưng cơ quan BHXH không chấp nhận, lý do là ngày sinh của người lao động...
Các khoản thu nhập được tính đóng BHXH
Tôi được biết Luật bảo hiểm xã hội mới sẽ tăng các khoản thu nhập để tính đóng bảo hiểm xã hội. Vậy các khoản thu nhập bắt buộc phải tính để đóng bảo hiểm xã hội là những khoản nào? Còn những khoản nào là khoản không tính...
Thủ tục thành lập quỹ từ thiện
Tôi và 2 người nữa muốn thành lập một quỹ để hoạt động từ thiện. Xin hỏi, thủ tục thành lập quỹ từ thiện như thế nào? Xin cảm ơn!
Phân biệt BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện
Tôi được biết BHXH bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Vậy phân biệt hai loại hình BHXH này như thế nào?
Quy định về chế độ dưỡng sức sau ốm đau
Tôi đã nghỉ hết thời gian ốm đau quy định trong một năm, tôi có được hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau không? Nếu được hưởng thì thời gian hưởng và mức hưởng được tính như thế nào?
Thành lập hội từ thiện và các thủ tục sau khi hoạt động
Xin hỏi, thành lập hội từ thiện và các thủ tục sau khi hoạt động như thế nào? Xin cảm ơn!
Chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai như thế nào?
Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2010 đến nay. Xin cho biết, chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!
Thời gian hướng chế độ thai sản có được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
Tôi được Công ty đóng bảo hiểm 8 tháng, sau đó nghỉ thai sản 6 tháng nhưng tôi không thể đi làm lại được và đã xin Công ty cho nghỉ việc. Vậy xin hỏi tôi có được nhận trợ...
X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Dịch vụ công chứng tại nhà
Danh sách đối tác