Biểu mẫu

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Cập nhật ngày: 11/07/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ

TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: (1)......................................................................................

Text Box: Mẫu TP/HT-2013-TKGCKH             (Thông tư số:    09b/2013/TT-BTP) 


Họ và tên người khai: .......................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).......................................................................................

Đề nghị (1)......................................................................................................ghi vào sổ việc kết hôn cho hai vợ chồng có tên dưới đây:

Họ và tên chồng: .............................................

...........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................

Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).................................

...........................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)

...........................................................................

Kết hôn lần này là lần thứ: ..............................

Họ và tên vợ: ...................................................

...........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................  

Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ...................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).................................

...........................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)

...........................................................................  

Kết hôn lần này là lần thứ: ..............................

Đã đăng ký kết hôn tại ......................................................................................................................

theo(4)........................................................................................... số .................................................

do............................................................................................. cấp ngày........ tháng ...... năm .........

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

...........................................

 

 

 

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

 (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn.

 (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

 

 

 

File đính kèm: Tải về.
Quý khách có nhu cầu tư vấn luật hoặc sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ: 1900.6287
---->>  LUẬT SƯ TƯ VẤN (24/7) GỌI: 1900.6287
---->>  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu đến luật sư
---->>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://luattrangia.com
---->>  Bản quyền thuộc về Công ty Luật TNHH MTV Trần GiaBài viết cùng chủ đề
Bài viết liên quan

X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Danh sách đối tác