Đất đai

Thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp để dồn điền đổi thửa

Cập nhật ngày: 21/01/2016
Công ty Luật Trần Gia cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp:

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: căn cứ Quyết định phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa của UBND cấp huyện, các quy định của pháp luật có liên quan để thẩm tra hồ sơ, lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính), trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập tờ trình, viết Giấy chứng nhận gửi kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính, hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký đất đaiđể kiểm tra; đồng thời gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện các công việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai không quá (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà hồ sơ chỉ có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì ngoài thời gian thực hiện thủ tục theo quy định nêu trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai còn được tính thêm thời gian không quá (15) ngày làm việc để thực hiện việc thẩm tra, xác nhận điều kiện cấp Giấy chứng nhận.
Trong thời hạn không quá (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính gửi lại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: tiếp nhận hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; thực hiện kiểm tra hồ sơ, Tờ trình và Giấy chứng nhận do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai viết, trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận.
Thời gian thực hiện các công việc tại Văn phòng đăng ký đất đai không quá (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 4: Trong thời hạn (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận.
Bước 5: Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (03) ngày làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ thông báo thuế của Chi cục Thuế để thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (thời gian người xin cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận).
Bước 6: Trong thời hạn không quá (01) ngày làm việc sau khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu các giấy tờ gốc về quyền sử dụng đất (hoặc làm thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với Giấy chứng nhận đã cấp), vào Sổ cấp Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, đồng thời cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính và gửi báo cáo về Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của UBND cấp tỉnh.
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900 6287
2. Cách thức thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC – Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, lấy phiếu hẹn và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC, nộp bổ sung hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC –Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả, cá nhân giao dịch phải có giấy chứng minh nhân dân và phiếu nhận hồ sơ.
3. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu).
- Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photocopy).
- Biên bản công nhận kết quả bốc thăm thửa đất để sản xuất nông nghiệp do Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã lập (bản chính hoặc bản sao chứng thực) hoặc Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (bản chính).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (bản sao chứng thực).
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết:
Không quá 10 ngày (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định).
5. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
- Các Nghi định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013; số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010;
- Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;
- Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013;
- Các Quyết định của UBND Thành phố: số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014; số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014; số 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.
Quý khách có nhu cầu tư vấn luật hoặc sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ: 1900.6287
---->>  LUẬT SƯ TƯ VẤN (24/7) GỌI: 1900.6287
---->>  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu đến luật sư
---->>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://luattrangia.com
---->>  Bản quyền thuộc về Công ty Luật TNHH MTV Trần GiaBài viết cùng chủ đề
Bài viết liên quan

X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Danh sách đối tác